انواع اندوسکوپی

انواع اندوسکوپی اندوسکوپی یک روش غیر جراحی برای معاینه و بررسی اعضا و رگ های داخلی بدن می باشد. در علم گوارش از اندوسکوپی معده برای بررسی بیماری های مرتبط […]

سونوگرافی NT

سونوگرافی NT بیشتر برای ارزیابی خطر ابتلا کودک به سندرم داون (DS) و برخی دیگر از اختلالات کروموزومی، و همچنین مشکلات مادرزادی ، مورد استفاده قرار می گیرد. سونوگرافیNT ، مایع […]

سونوگرافی شکم

سونوگرافی شکم شامل یک بررسی کامل از ارگان های شکمی و ساختمان های وابسته آن هاست و شامل :کبد،کیسه صفرا،طحال ،لوزالمعده،عروق مرکزی شکم و کلیه هاست . به طور کلی اعضای […]