انواع اندوسکوپی

انواع اندوسکوپی اندوسکوپی یک روش غیر جراحی برای معاینه و بررسی اعضا و رگ های داخلی بدن می باشد. در علم گوارش از اندوسکوپی معده برای بررسی بیماری های مرتبط […]